Hakkimizda Referanslar Artı Değer İletişim Hizmet Değerlendirme Formu Organizatörlere Öneriler


Sözlü Çeviri

    • Konsekütif (Ardıl) Çeviri: Simültane çeviri ekipmanı ve çeviri kabinin kullanılmadığı durumlarda başvurulan çeviri şeklidir. Ardıl çeviride, konuşmacı birkaç cümle veya dakika konuşur. Çevirmen bu sırada not alır. Daha sonra konuşmacı ara verdiğinde, çevirmen notları yardımıyla söylenenleri dinleyicilere diğer dilde aktarır. Ardıl çeviri türleri arasında eşlik ve fısıltıyla çeviri de bulunmaktadır. Ardıl çeviri, kimi toplantılarda en uygun çeviri şekli olmakla beraber, simültane çeviriyle kıyaslandığında iki kat daha fazla zaman almaktadır.
    • Simültane (Eş zamanlı) Çeviri: Simültane çeviri ekipmanı ve çeviri kabinin kullanıldığı durumlarda başvurulan çeviri şeklidir. Simültane çeviride, çevirmen bir kabin içerisinde ekipman aracılığıyla konuşmacının söylediklerini diğer dile çevirerek dinleyenlere aynı anda iletir.
    • Sağlıklı bir simültane çeviri hizmetinin verilebilmesi için çeviri ekipmanı ve çeviri kabininin belirli standartları karşılıyor olması gerekmektedir.


Yazılı Çeviri

    • Şirketimiz, profesyonel kadrosuyla, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak özenli, zamanında, yüksek kalitede ve doğru terminolojiyle yazılı çeviri hizmeti vermektedir.Giriş English Giriş